Åkerrikse Crex crex, en annen kritisk truet art i Norge.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 16 februar 2022.

Naturenga forsvinner og den lille vakre fuglen er sterkt truet.

Det er ikke ofte man får øye på denne vakre fuglen med den karakteristiske lyden. Jeg så den noen ganger i min barndom, men har ikke sett den som voksen. Å se den på video er ingen erstatning for å se den i virkeligheten, men har du aldri sett fuglen, kan du se den i de neste videoene. En karakteristisk fugl vi bør ta vare på så godt vi kan.

Ikke rart at denne arten som legger sitt rede i enga er truet. Når slåmaskinene kommer feies redet med egg og unger bort under knivene.

Et dikt til ettertanke. Akerhønen av Martin A Hansen opplest av Vivi Karina Michelsen

Semantiske lenker.

Kritisk truet | Redd den norske dverggåsa.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 15 februar 2022.

Den er den minste av våre gjess og kritisk true.

Her ser du to videoer av den lille vakre gåsa, Dverggåsa, Anser Erythropus eller Lesser White-Fronted Goose på engelsk som henspeiler til det karakteristiske hvite blisset som når langt opp i pannen. Den har også en karakteristisk gul ring rundt øynene noe dens dobbeltgjenger tundragåsa mangler.

Neste video viser tundragåsa, Anser Albifrons som er den norske dobbeltjengeren (selv om noen også mener den kan forveksles med kortnebbgås, men har som navnet sier et kortere nebb og mangler som den større grågåsa det karakteristiske hvite blisset).

Semantiske lenker.

Frank herjet og jeg tok denne videoen.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 27 januar 2021.

Knoppsvaner og stokkender søker tilflukt mens Frank herjet på sitt verste

Jeg var ute i det forrykende uværet og fikk tatt videon nedenfor av nordens fugl, noen voksne svaner og en fjorårsunge. Noen stokkender sto som hutrende tilskuere.

Vakker fuglesang på Maiton Island (kjent som Ko Mai Ton av lokale folk) eller The Honeymoon Island julen 2019.